Kontakt

TRANSLAVOX Tłumaczenia

ul. Parkowa 1/1
71-600 Szczecin

Biuro w Poznaniu

Szarotkowa 207

60-185 Skórzewo k. Poznania

 

NIP: 851 301 05 22

E-mail: biuro@translavox.pl

Tel: 692 960 027

Skype: translavox

  Przy zamawianiu tłumaczeń w treści wiadomości prosimy umieścić informację, na jaki język ma być wykonane tłumaczenie i czy potrzebne jest tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe (w razie wątpliwości wyjaśnimy różnicę).  Naciśnij żeby rozwinąć klauzulę informacyjną

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Ze względu na to, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest:

  Mariusz Listewnik

  TRANSLAVOX Tłumaczenia Mariusz Listewnik („TRANSLAVOX”)
  NIP: 851-301-05-22
  ul. Parkowa 1/1, 71-600 Szczecin

   

  Twoje dane są u nas bezpieczne.
  Administrator dba zwłaszcza o interesy zainteresowanych osób, a zwłaszcza zapewnia, że dane osobowe:

  • są przetwarzane zgodnie z ustawą;
  • są gromadzone do określonych zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, które nie jest związane z tymi celami;
  • są merytorycznie poprawne i stosowne ze względu na cele, dla których są one przetwarzane;
  • są przechowywane w formie zgodnie z ustawą.

  Jak przetwarzamy Twoje dane:

  1. Zakres danych

   

  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:

  • dane identyfikacyjne (imię̨, nazwisko),
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej
  • dane  korespondencyjne (adres zamieszkania),
  • dane dot. zawartych umów,
  • dane finansowe (wysokość́ wynagrodzenia, numer rachunku bankowego)
  • dane osobowe zawarte w nadesłanych dokumentach do tłumaczenia lub materiałach informacyjnych

   

  1. Cele i podstawa przetwarzania:
  2. realizacji zleconej usługi tłumaczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  5. wewnętrznych celów administracyjnych TRANSLAVOX Tłumaczenia, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego TRANSLAVOX będących realizacją
  6. naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   

  1. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firma świadcząca usługi obsługi kadrowo-płacowej, firmy współpracujące w zakresie tłumaczeń, z którymi mamy odpowiednie porozumienia dotyczące zachowania poufności danych.

   

  1. Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę̨ możemy przetwarzać́ do czasu, aż wycofasz wyrażoną w tym zakresie zgodę̨ lub ustalimy, że się̨ zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać́ do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę̨ tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać́ przez okres nie dłuższy niż̇ 5 lat od zakończenia stosunku prawnego łączącego Ciebie z

   

  Kopie tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

  Aby dane osobowe zawarte w przechowywanych przez nas materiałąch archiwalnych nie były niepotrzebnie przetrzymywane, stosujemy politykę anonimizacji mającą na celu usuwanie wszelkich danych osobowych z przechowywanych przez TRANSLAVOX pamięci tłumaczeń.

   

  Masz prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Ciebie danych,
  • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.
  • wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.
  • wycofania swojej zgody poprzez wysłanie maila na adres kontaktowy TRANSLAVOX (biuro@translavox.pl), bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  Obowiązek informacyjny został spełniony przez:
  TRANSLAVOX Tłumaczenia Mariusz Listewnik („TRANSLAVOX”)
  ul. Parkowa 1/1, 71-600 Szczecin

  e-mail: biuro@translavox.pl,

   

  Call Now Button